Dr. Hairol Azrin Othman
Location:

7A-06

+60397729191 (Ext. 8250)

Dr. Hairol Azrin Othman

专业
:
外科, 肝胆胰外科
语言
:
马来语、英语
性别
:
资格
:
:内外全科医学士(奥塔哥)、外科硕士(国大)、肝胆胰院士(韩)、马来西亚土产医学硕士
助理
:
N/A

时间表和细节

Day Time
星期二 早上九点 - 下午一点
星期四 早上九点 - 下午一点

注意:请致电各个诊所进行预约/查询.


Loading ...