Dr. Chua Yeok Pin
地点:

7B-01, Level 7

+603 9772 9191 (Ext. 8142)

Dr. Chua Yeok Pin

专业
:
足踝矫形外科, 矫形和创伤外科
语言
:
马来语,英语,华语
性别
:
资格
:
M.B.B.S (MAHE), M.S. Orth (Mal), AM (Mal), Foot and Ankle Fellowship (Melbourne, Australia
助理
:
N/A

时间表和细节

Day Time
星期三 早上十点-下午十二点 (第二与第四个星期)

注意:请致电各个诊所进行预约/查询.


Loading ...